Zarząd i-Collect sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-697) przy ul. Wincentego Rzymowskiego 31 (KRS: 0000862142),  informuje o planowanym połączeniu ze spółką Provenis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-199) przy ul. Modlińskiej 61/204  (KRS: 0000910900). Połączenie dokonuje się na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Zarząd i-Collect sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie udostępnia do publicznej wiadomości treść uzgodnionego dnia 31 maja 2023 roku Planu połączenia wraz z załącznikami.

Plan połączenia z załącznikami